tournant (m): vending
meurtrier (adj): blodig
saper (1): at undergrave
mutinerie (f): mytteri
éclater (1): at bryde ud
témoigner (1): at vidne om
exprès: med vilje
durement: strengt
condamner (1): at dømme