Tekst:
libération (f): befrielse
débarquement (m): landgang
se diriger (1): at sætte kursen mod
contourner (1): at gå uden om
exercer (1): at udøve
prise du pouvoir (f): magtovertagelse
céder (1): at bøje sig
foncer (1): at skynde sig
sang (m) : blod
désobeir (2): ikke at adlyde
sauver (1): at redde
capitulation (f): overgivelse
liesse (f) : jubel
outrager (1): at forhåne
briser (1): at knuse
acclamer (1): at hylde
vainqueur (m): sejrherre

Vidéo – de Gaulle
outrager (1): at forhåne
briser (1): at knuse
concours (m): deltagelse
appui (m): støtte
se battre (3): at slås
éternel (adj): evig

Vidéo – la libération
se soulever (1) : at gøre oprør
impulsion (f): initiativ
préfecture de police (f): politihovedkvarter
flotter (1): at vaje
rejoindre (u): at slutte sig til
éclater (1): at bryde ud
ériger (1): at rejse
banlieue (f): forstad
se mettre à(u): at gå igang
reculer (1): at trænge tilbage
insuffisant (adj): utilstrækkelig
contourner (1): at gå uden om
gagner: at nå
convaincre (3) : at overtale
blindé (adj): panser-
se rendre (3): at overgive sig
joie (f): glæde
liesse (f):jubel
chasse (f): jagt
collabo = collaborateur (m): værnemager
soupçonner (1): at mistænke
coucher avec (1): gå i seng med
tondre (3): at klippe
croix gammée (f): hagekors
subir (2) : at lide