Gloser:
Tekst
retrouver (1) : at genfinde
libérer (1): at befri
appeler (1): at kalde
hasard (m): tilfælde
serrer (1): at knuge
serrer dans ses bras: at omfavne
relayer (1): at viderebringe
découvrir (3) : at opdage
émettre (3): at udtrykke
souhait (m): ønske
décéder (1): at dø
mener (1): at gennemføre
retrouvailles (f pl): gensyn
émouvant (adj) : gribende

Video
Gloser til video:
être (m): menneske
douceur (f): sødme
précipitamment (adv): i al hast
retrouvailles (pl. f): gensyn
emmener (1): at tage med
commémoration (f): mindehøjtidelighed
émettre un vœu (u): at afgive et løfte
décéder (1): at afgå ved døden
plaisanter (1): at spøge
veuf (m): enkemand
veuve (f) :enke
camion (m): lastbil
oser (1): at turde
mêler (1): at blande
à demi-mot (adv): næsten