Gloser:
Tekst
retrouver (1) : at genfinde
libérer (1): at befri
appeler (1): at kalde
hasard (m): tilfælde
serrer (1): at knuge
serrer dans ses bras: at omfavne
relayer (1): at viderebringe
découvrir (3) : at opdage
émettre (3): at udtrykke
souhait (m): ønske
décéder (1): at dø
mener (1): at gennemføre
retrouvailles (f pl): gensyn
émouvant (adj) : gribende

Video
être (m): menneske
douceur (f): sødme
quitter (1): at forlade
précipitamment (adv): over hals og hoved
retrouvailles (f pl): gensyn
décéder (1): at dø
rencontrer (1): at møde
plaisanter (1) : at drille
serrer dans ses bras (1): at knuge i sine arme
larme (f): tåre
veuf (m), veuve (f): enkemand, enke
camion (m): lastbil
s’habiller (1): at klæde sig
oser(1): at turde