faire barrage à (m): at dæmme op for
Front populaire (m): Folkefronten
accéder au pouvoir (1) : at komme til magten
grève (f): strejke
joie (f): glæde
ouvrier (m):arbejder
décevoir (u) : at skuffe
augmenter (1): at stige
semaine de travail (f): arbejdsugen
congés payés (pl. m): ferie med løn
s’effondre (u): at bryde sammen
Video:
remporter (1): at vinde
entraîner (1) : at medføre
montée (f): stigning
chômage (m): arbejdsløshed
misère (f): fattigdom
dénoncer (1): at fordømme
coup d’état (m): statskup
pari (m): indsats (ved et væddemål)
réussir (2) : at lykkes
occupation (f): besættelse
usine (f): fabrik
patronat (m): arbejdsgiverne
syndicat (m): fagforening
parvenir à : at lykkes med
accord (m): aftale
prévoir (U): at fastsætte
voter (1): at vedtage
hebdomadaire (adj): ugentlig
instauration (f): indførelse
découvrir (u): at opdage
s’effriter (1): at gå i opløsning
victime (f): offer
démissionner (1): at træde tilbage