Tekst:
débarquement (m): landgang
célèbre (adj): berømt
soutenir (u): at støtte
afin de (konj): for at
rejoindre (u): at slutte sig til
atteindre (u): at nå
commémorer (1): at mindes
déplorer (1): at beklage
remercier (1): at takke
combattant (m): soldat
Vidéo :
honorer (1): at hædre
à juste titre (m): med rette
décennie (f): tiår
estime (f) :anerkendelse
bravoure (f): heltemod
sol (m): jord
verser (1): at udgyde
maire (m): borgmester
fier (adj): stolt
profondément (adv): dybest set
attachement (m): hengivenhed
résistance (f): modstand
courage (m): mod
dette f): gæld
fraternité (f): broderskab
immense (adj): kolossal
impérissable (adj): evig