Tekst:
héros (m): helt
à la tête (f): i spidsen for
reconnaître (3) : at erkende
armistice (m) : våbenhvile
signature (f): underskrivelse
wagon de train (m): togvogn
vaincre (3): at besejre
le pire (adj): værst (mauvais, pire og le pire)
désastre (m): katastrofe
libre (adj) : fri
ligne de démarcation (f) : grænselinje
surveiller ( 1): at overvåge
pièce d’identité (f): legitimationspapir
occuper (1): at besætte
livrer (1): at udlevere

Discours du maréchal Petain :
coeur (m) : hjerte
serrer (1): at knuge
cesser (1): at indstille
adversaire (m): modstander
mettre un terme à (u): afslutte
dur (adj): hård
épreuve (f): prøvelse
faire taire (u) : at bringe til tavshed
angoisse (f): angst
obéir (2): at lytte til
foi (f): tro
destin (m): skæbne
patrie (f) : fædreland