basculer (1) : at styrte
envahir (2): at invadere
chancelier (m): kansler
élargir (2) : at udvide
espace vital (m) : “lebensraum”(ty)
traité (m): traktat
se retirer (1): at trække sig tilbage
pareil (adj) : samme
drôle (adj): mærkelig
bouger (1) : at bevæge sig
soudain (adv) : pludselig
fuir (3) : at flygte
belligérant (m): krigsførende part
puissance (f) : magt
Vidéo:
meurtrier (adj): blodig
vainqueur (m) : sejrherre
punition (f): straf
ennemi (m): fjende
chômage (m): arbejdsløshed
pauvreté (f): fattigdom
juif (m): jøde
effacer (1): at viske bort
défaite (f) : nederlag
encourager (1) : at opmuntre
nouer (1): at knytte
conquête (f): erobring
voisin (m): nabo
entrainer (1): at trække med
dépasser (1): at overskride