voisin (m): nabo
frontière (f): grænse
fuir (2): at flygte
ravager (1): at ødelægge
coup d’État (m): statskup
écraser (1): at knuse
glacial (adj): iskold
être le bienvenu : være velkommen
parquer (1): at parkere
camp (m): lejr
retraite (f): tilbagetog
effrayer (1) : at forskrække
accueillir (2): at modtage
rendre hommage (u): at ære
victime (f): offer
plaque commémorative (f): mindeplade
cimetière (m): kirkegård
chasser (1) at jage ud
éclater (1): at bryde ud

Vidéo:
côté (m): side
sauver leur peau (1): at redde skindet
mener (1): at føre
col (m): højtliggende bjergpas
entasser (1): at stuve sammen
dispatcher (1): at fordele
camp de concentration (m) : opsamlingslejrlejr, men ikke udryddelseslejr som under Anden Verdenskrig
centre d’accueil (m): modtagelsescenter
à part : for sig
enlever (1): at fratage
descendre (): at gå nedad
vallée (f): dal
enseignant (m): lærer
ouvrier (m) : arbejder
syndiqué (m): fagforeningsmedlem
cheminot (1): jernbanearbejder