Texte
armistice (m): våbenhvile
défaite (f): nederlag
se réfugier (1): at flygte
rejoindre (u): at slutte sig til
lutter (1): at kæmpe
volontaire (m): frivillig
poursuivre (u): at fortsætte
auprès (adv): side om side med
enregistrement (m): optagelse
discours (m): tale
confondre (3): at forveksle med
affiche (f): plakat
placarder: at slå op (om plakat)

Vidéo
ennemi (m): fjende
résulter de: at fremgå af
condition (f): betingelse
arme (f): våben
livrer (1): at aflevere
tomber sous la dépendance de (1) : at blive afhængig af
asservissement (m): underkastelse
servitude (f): trældom
patrie (f): fædrelandet
s’engager (1): at forpligte sig til
déposer les armes (1): at nedlægge våben
que (konj): undtagen
d’accord avec : efter aftale med
se rendre (3): at overgive sig
quoique (konj): selv om
chasser (1): at forjage
devoir (m): pligt
perdre (3): at tabe
subir (2): at lide
abandon (m): opgivenhed
empire (m): imperium
flotte (f): flåde
or (m): guld
char (m): kampvogn
destin (m): skæbne
se soumettre (u): at underkaste sig
entreprendre (3): at påtage sig
parvenir (u): at nå frem