Texte :
débarquer (1) : at gå i land
plage (f) : strand
libérer (1) : at befri
parachuter (1): at kaste ned med faldskærm
pont (m) : bro
avancée (f) : fremrykning
forcer (1) : at forcere
porter disparu (1) : at melde savnet
tête de pont (f) : brohoved
déverser (1) : at udgyde
renfort (m) : forstærkning
tournant (m) : vendepunkt
attendre (u) : at nå
commémoration (f) : mindehøjtidelighed
cimetière (m) : kirkegård

Vidéo :
combattant (m) : soldat
devoir (u) : at kunne takke for
appuyer (1) : at støtte
basculer (1) : at forandre
destin (m) : skæbne
parachutiste (m) : faldskærmssoldat
larguer (1) : at blive kastet ned
tenir (u): at holde (bruges i passé simple)
conquérir (u) : at erobre (bruges i passé simple)
voie ferrée (f): jernbanespor
servir (u) : at gøre nytte som (bruges i passé simple)
relais (m) : afløsning
se sortir (u) : slippe væk fra (bruges i passé simple)
rivage (m) : strandbred
émeraude (adj) : smaragdfrarvet
rougir (2) : at blive rød
verser (1) : at udgyde
expirer (1): at slutte
subir (2) : at udholde (bruges i passé simple)
bocage (m) : landskab med levende hegn og træer i Normandiet
meurtrier (adj): blodig
bravoure (f) : heltemod
sacrifice (m): offer
tomber en héros (1) : at falde som en helt (bruges i passé simple)