commémorer (1): at mindes
centenaire (m): 100 året
armistice (m): våbenhvile
cimetière (m): kirkegård
gerbe (f): krans
patrie (f): fædreland
avenir (m: fremtid
reproduire (u): gentage sig
amener (1): bringe med sig
battre (u): at tromme
réconciliation (f): forsoning
côte à côte: side om side
menacer (1):at true

Paris
chaîne humaine (f): menneskekæde
raviver (1): at genoplive
faire date (2): at blive husket
unité (f): enighed
victime (f: offer
plaidoyer (m): forsvar
menacer (1): at true
reprendre (u): at genoptage
cours (m): retning
compromettre (u): at ødelægge
héritage (m): arv
sceller ( 1): at bekræfte
ancêtres (m pl): forfædre
éternel (adj): evig
fidélité (f : troskab
serment (m): højtideligt løfte
ambulancier (m): ambulancefører
remonter (1): at køre op ad
rejoindre (u): at slutte sig til
blindé (adj): pansret
note (f): tone
armistice (m): våbenhvile
bruit (m): rygte
persistance (f): vedholdenhed
fou de joie (adj): skør af glæde
acclamer (1): at modtage med bifald
témoignage (m): vidnesbyrd
béninois (adj(: fra Bénin
hommage (m): ære