trembler (1): at ryste
émeute (f): opstand
sanglant (adj): blodig
blessé m): såret
émeutier (m): oprører
être en colère (u): at være vred
paralyser (1): at lamme
converger (1): at samle sig
pénétrer (1): at trænge ind i
renverser (1): at vælte
ligue (f): liga
heurter : at støde sammen med
garde (m): betjent
réussir (2) : at lykkes med
tentative (f): forsøg
coup d’Etat (m): statskup
événement (m): begivenhed
contribuer: (1): at bidrage til
front (m): front
Vidéo:
traverser (1): at gennemleve
chômage (m): arbejdsløshed
noyer (1): at drukne
majorité (f): flertal
descendre (u): at gå ud
éclater (1): at bryde ud
bouleverser (1): at ryste
paysage (m): landskab
s’empararer (1): at tage
émotion (f): spænding
immense (adj): kolossal