quizlet – se her
P. 121
cisailles f. pl. pladesaks
barbelé m pigtrådshegn
être dans le coup m være med i noget
être partant deltage
convoquer vb indkalde
l’état-major m hovedkvarter

p.122
mouchoir m. lommetørklæde
dissimuler vb skjule
contraríe ærgerlig
faire grâce à spare nogen for noget
escabeau m. trappestige, taburet
ricaner grine hånligt
escarmouche f. træfning
épouvantable adj. rædselfuld

p123
affolé adj. rædselsslagen
avoir beau (crier)kunne råbe nok så meget
piège m. fælde
fusées (f.) eclairantes lysende raketter
arroser overhælde
consterné målløs
retenir les gars holde « drengene » tilbage
pagaille f. uorden
enfoncer gennembryde
affreux adj rædselfuld, frygtelig

p. 124
marmiter vb regne med granater
éclat m. stykke (granatsplint)
crâne m. kranie
sonner slå fordærvet

p. 125
mordre vb bide
méchamment adj ondskabsfuldt
acquiescer vb samtykke
mâchouiller vb tygge
en vouloir à q være vred på nogen
pépin m kerne
se débarrasser de q slippe af med nogen
trognon m. kernehus

p. 126
amere adj. bitter
dinde f. dum gås
se cotiser splejse
laisse f hundesnorpin m fyrtræ
nuque f. nakke
peler vb skrælle
cicatriser vb hele (om sår)

p. 127
étourdissement m- svimmelhed, beruselse
chambardement mv enden op og ned på alting
citation f hædrende omtale
étroi adj snæver

p 128
se rasseoir vb sætte sig igen