Gloser til siderne 147 – 154
Se quizlet her
side 147.
maudire, vb.: forbande
monter la garde: holde vagt
proces-verbal, sb. m. : erklæring, politirapport
piétiner, vb.: nedtrampe
faire valoir: fremlægge
être pour: være stemt for
barreau. sb. m.: tremme
accoudoir, sb.m.: armlæn
side 148.
désemparé, adj.: rådvild,forvirret
démarrer, vb.: starte, sætte gang i
adhérer à, vb.: hænge fast på, Her: at hylde
appeler á, vb.: tilskynde til
side 149.
pivoter, vb.: gøre omkring, dreje sig
action,sb,f.: handling, bedrift, dåd
cohérence,sb,f.: sammenhæng
par rapport à: i forhold til, hvad…angår, her: hvad angår Deres kamp, som De førte…
le dénommé, /la dénommée, sb. : en person ved navn
les corps constitués pl. m : de øverste statslige myndigheder
le susnommé/la susnommée,sb.: ovennævnte
issu,adj.: nedstammende
side150
être en faction : at være på vagt
écarter, vb.: fjerne, jage bort
regarder dans la vague : at se ud i luften
interpeller,vb.: tiltale(skarpt), antaste
prémédité, adj.: overlagt, forsætligt
animé, adj.: levende, opstemt
accueiller, vb.: optage, modtage
ignominie, sb. f.: skændsel,skam,vanære
récomperser, vb.: belønner, gengælde
soumission à qc.: lydighed imod nogen/nogen
puissant, sb. m.: indflydelsesrig person
side 151.
japper, vb : at bjæffe
affaiblir, vb.: svække, afkræfte
masser, vb.: sammentrænge
se déchaîner, vb.: bryde løs, ud i
quolibet, sb. m.: spydighed, spydig bemærkning
fuser vb: at bryde løs
infliger,vb.: udsætte for
déclencher,vb.: udløse
tempe sb f : tinding
au sein de : midt i (sein m : bryst)
en grand uniforme: i gallauniform
side 152
hommage, sb. m.: hyldest
solennel,adj.: højtidelig
las adj : træt
fusiller vb: at skyde
au bagne sb m: tugthus
atténuer,vb.: formindske
clémence sb f: nåde
dégoût sb m : afsky
prétendu, adj.: såkaldte
abjec, adj.: ussel, foragtelig
vaille vb: konjunktiv af verbet valoir
side 153
casser vb: hugge
caillou, sb. m.: skærv, sten
cartouche f: skud
pouce, sb.m.: tomme, tommelfinger, storetå
side 154
mépris sb : foragt
cuisant,adj.: bidende, sviende