vocabulaire
Chapitre IV, p. 57-64
Quizlet – voir ici

page 57
instruire forberede en retssag
sauter une case gå lige til sagen (egt. rykke frem i brætspillet)
s’en vouloir være sur på sig selv

page 58

rougeole f. mæslinger
pincer sætte fast
malaise m ubehag
bûche f. brændestykke
couvent m. kloster

page 59

naufrage m. skibbrud, undergang, ruin (fig.)
aguerrie trænet, hærdet
écran m skærm
paille f hø
retenue f tilbageholdenhed
fugace flygtig, forbigående
jouissance f nydelse

page 60

embêter irritere, plage
peccadille f. ubetydelig fejl
outrage m fornærmelse
passer l’éponge f slå en streg over noget
s’évertuer à anstrenge sig for
le regard dans le vague se tomt ud i luften
heurter støde til
serpillière f. gulvklud

page 61

cintré buet
Jules Vallés stærkt venstreorienteret fransk forfatter (1832-1885)
prévenu (-e) tiltalt
concevoir opfatte

page 62

ciller blinke
pudeur f. blufærdighed
écarquiller opspile

page 63
bout m stump
cousu syet (coudre = sy)
taupe f. muldvarp
exploiter dyrke

page 64

pitié f nåde
roue avant f forhjul
vaciller slingre