Gloser til 1. kapitel af Le collier rouge
Quizlet – voir ici
P. 9:
écraser: tynge på
japper: bjæffe, give hals
de plus belle: på ny, på en frisk
s’évader: flygte, bryde ud

P.10:
canicule f. hede
c’est peu de dire: det er ikke for meget sagt
sûr de son fait: sikker i sin sag
de son plein gré: helt af egen fri vilje
tenir à: bero på, afhænge af

P.:13:
agilité:f. behændighed
vingtaine:f. snes
galon:m.(mill.)snore på ærmerne
dru: adv.:tæt
myope: adj. nærsynet
écaille: skildpaddeskjold

P.:14:
regard vague: tomt blik
geôlier m.: fangevogter
garde-chiourme: tugthusfangevogter
chasseur: jægerpilot
bouc m.: fipskæg
chemise f.: chatek, dokumentmappe (skjorte)
faire illusion: duperu, snyde
procès-verbal: erklæring, politirapport
livret m.: skudsmålsbog

P.: 15:
trousseau de clefs m.: nøgleknippe
haleter: hive efter vejret
braque m.: hønsehund
sauf votre respect: med respekt at melde, med Deres tilladelse
berger m.: hyrdehund
chasse à courre : perforcejagt
hobereau m.: 1)lærkefalk 2) her,(neds.) landjunker
morgue f.:1)ligkapel, 2) her,storsnuethed

P.: 16
anneau: ring
relent m.: hørm, stank
imposte f.: hul mellem 2 bærende sten
quartier de chambrée : bemandingsrum
verrou m.: skydelås
batflanc m.: soveplads der hænger på væggen
faire du zèle: være nidkær
corvée f.: pligtarbejde
ignorer: være uvidende om

P.:17:
navré adj.:smertefuld, bedrøvet
sans état d’âme: skrubbelløst
étancher : stille i bero, slukke(tørst)