décemment (adv) : anstændigt
chacun pour soi et du tant-pis pour les autres : hver tager sit, og fanden tager de sidste
confier (1): at betro
soin (m): omsorgen
l’argent-roi (m): pengemænd
dans les désaccords: (m) : når vi er uenige
lien ( m): forbindelse
indéfectible (adj): ubrydelig
éloquente (adj): sigende
entraîner (1): at trække nogen ind i
parcours (m): livsforløb
lutte (f): kamp
combat (m) : kamp
déclinisme (m) : pessimisme
rapport de forces (m) : styrkeprøve
guerrier (adj) : krigerisk
sincérité (f) : ærlighed
en désaccord (m) : uenig
d’agenda caché (m) : skjult dagsorden
faire (u) des économies (f) : spare penge
léser (1) : at skade
davantage(adv): endnu mere
pouvoir d’achat (m) : købekraft
durable (adj) : bæredygtig